H.C. Andersen Fonden

H.C. Andersen Fonden varetager den nationale indsats

H.C. Andersen Fonden er Danmarks officielle organ for koordineringen af arbejdet for at øge kendskabet til H.C. Andersen nationalt og globalt. Fonden blev i sin nuværende form etableret i 2009 og har siden udvidet sit virke til gavn for H.C. Andersen, Danmark og Odense.

I fondens bestyrelse sidder repræsentanter for Kulturministeriet, Erhvervs- og vækstministeriet, Visit Denmark, Syddansk Universitet, Region Syddanmark, Udvikling Fyn, Odense Bys Museer (H.C. Andersens Hus) og Odense Kommune. Fondens formand er Odense Kommunes stadsdirektør.

Fonden donerer ikke midler til enkeltaktiviteter, men bidrager til udvikling. Til fonden er knyttet et sekretariat, som varetager den daglige ledelse. Yderligere oplysninger om arbejdet med H.C. Andersen kan fås ved kontakt til sekretariatet:

Kontaktoplysninger:

H.C. Andersen Fondens sekretariat
Odense Rådhus
Flakhaven 2
5000 Odense C

Finn Stærmose
fs@odense.dk, tlf. 65 51 10 04

Henrik Poulsen
hp@odense.dk, tlf. 65 51 10 07

Se mere på: odense.dk

Odense er centrum for museum og forskning

H.C. Andersens fødeby er Danmarks tredje største by med 200.000 indbyggere. I mere end 100 år har byen haft et museum for H.C. Andersen, og H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet, forsker i H.C. Andersens liv og værker.

Forskningen sker i et samarbejde mellem H.C. Andersen Centret, placeret i et adeligt jomfrukloster fra 1500-tallet i Odenses gamle bymidte, og Odense Bys Museer. Forskningen i H.C. Andersens værker og kulturelle betydning nationalt og internationalt er grundlaget for at arbejde med H.C. Andersen turisme- og erhvervsmæssigt.

Strategien for arbejdet med H.C. Andersen – de fire spor

H.C. Andersen Fonden arbejder på at fremme kendskabet til eventyrdigteren og hans fødeby i en national og global sammenhæng. Arbejdet følger udvalgte spor:

H.C. Andersen Fonden angiver i sin aktuelle handlingsplan de enkeltprojekter og initiativer, fonden har valgt at fokusere på inden for de valgte hovedspor.

Eksempler:

Odense Kommune og H.C. Andersen Fonden støtter H.C. Andersen Festivals, der blev afviklet for første gang i Odense i august 2013.

H.C. Andersen Fonden deltager i markedsføringen af H.C. Andersen og Danmark på en række globale markeder, aktuelt især Kina.

H.C. Andersen Museet har bl.a. etableret samarbejde med den kinesiske Lu Xun Foundation, der arbejder for at fremme det internationale kendskab til den kinesiske digter Lu Xun, født i Odenses kinesiske venskabsby Shaoxing i 1883.

Derudover arbejder H.C. Andersen Fonden med udvikling af et europæisk og internationalt netværk for byer, der er fødeby eller hjemsted for ikoner af internationalt format.

I forbindelse med en omfattende omdannelse af Odenses centrale bymidte vil der i de kommende år blive skabt et nyt eventyrhus i tilknytning til H.C. Andersen Museet.

Syddansk Universitets H.C. Andersen Center og Odense Bys Museer (H.C. Andersens Hus) har forskningskontakter over hele verden og deltager i en række projekter om H.C. Andersen sammen med internationale universiteter.

H.C. Andersen Centret og Odense Bys Museer er omdrejningspunkter for forskere og forskningsprojekter med afsæt i H.C. Andersens liv og værk. Museet og centret har et meget omfattende bibliotek og arkiv.

Et centralt element i forskningsindsatsen omkring H.C. Andersen er analyse og udvikling af moderne kulturarvsturisme.

H.C. Andersen Fonden støtter det potentiale, der ligger i at formidle kendskabet til H.C. Andersens liv og værker gennem undervisning. Det er en opgave med mange perspektiver, som fonden vil rette yderligere opmærksomhed på i de kommende år.

Odense og H.C. Andersen

H.C. Andersen Fondens sekretariat ligger på Odenses Rådhus, men den besøgendes første møde med H.C. Andersen starter i H.C. Andersens Museum.

Som en del af museet findes hans fødehjem, og i gåafstand fra museet også H.C. Andersens senere barndomshjem, tæt ved Odense Å. Stedet spiller en central rolle i Andersens barndom og fortællinger. Rundt i Odenses centrum ligger steder og bygninger, som H.C. Andersen har kendt, og man kan følge i hans fodspor på en historisk vandretur i den gamle bykerne.

Også Den Fynske Landsby – et open air museum – giver et unikt billede af især dagliglivet på H.C. Andersens tid.

Centrale Links:

Eventyret finder sted. Om H.C. Andersens fortællinger

v/ Ane Grum-Schwensen og Johs. Nørregaard Frandsen, H.C. Andersen Centret

Der er en verden, der deles af jordens mangfoldige kulturer. En sammenhængskraft, der forbinder mennesker på tværs af sprog og historie. Det er i dén verden, eventyret finder sted. Og i dén verden, H.C. Andersen er fortæller. Derfor er H.C. Andersen kendt over hele jordkloden. Også på steder, vi dårligt kender til, bliver H.C. Andersens eventyr læst og brugt til at lære af, til at fundere over og til at spejle sig i.

Derfor er forventningerne meget store, når kulturturisten kommer til Danmark, og udfordringerne for Danmark endnu større: For hvordan skal vi H.C. Andersen-aktører håndtere og ”bruge” den verdenskendte forfatter, når vi får besøg af verdensborgere, der har et meget kært og personligt forhold til digterens eventyr og historier? Hvad skal vores ”fortælling” om H.C. Andersen være?

Vi må se på de værdier i digterens liv og forfatterskab, der allerede i forvejen forener klodens mange kulturer. Det er hér den store fortælling ligger, og hér eventyret bor. H.C. Andersens eventyr og fortællinger åbner op og favner bredt. I dem finder vi en verden, hvor den menneskelige natur afspejles på godt og ondt. Vi finder os afklædt som kejseren, der er forblindet af forfængelighed – og når vi griner med barnet, ler vi af os selv, som har vi set os selv gennem en tur i spejlkabinettet. Eventyrets verden har rum og højt til loftet.

Men eventyrets verden har også dybe rødder i os. Vi var der selv, da vi var børn, i den store nye, magiske verden. I eventyrene genfinder vi legelysten og fortælleglæden, vi finder det eksistentielle og det universelle, almenmenneskelige – det, der rører og vedrører os alle, og som gør os i stand til at sætte hinanden, os selv og tilværelsen i perspektiv. Hér er humoren allestedsnærværende, ligesom længslen og den afgrundsdybe sorg, kærligheden – hele menneskets følelsesregister. Hér leder vi forgæves efter entydig moralisering, men finder i stedet både kant og brod og mangfoldige lag, som man kan blive ved med at gå på opdagelse i. Det flerdimensionelle er en del af fortællingen om H.C. Andersen.

Derfor skal vi, både når vi forvalter H.C. Andersens værk og når vi formidler hans univers og fortælling i et turismeperspektiv, i kulturelle events, i skabende, moderne kunst eller i arkitektur turde åbne hans fantastiske fortælling på en måde, så verden får optimal glæde deraf. Det fordrer seriøs og grundig analyse af kvalitet, men også viljen til at ville dele værkets dimensioner og dets fantasi med verden.

H.C. Andersen forholdt sig som menneske åbent og nysgerrigt, både i forhold til de muligheder, livet bød ham, og i forhold til de konventioner, der herskede i hans samtid. Han turde træde nye stier, at rejse ud i det ukendte og at kontakte fremmede mennesker, som han følte sig beslægtet med i ånden. H.C. Andersen elskede og levede i rejsen; vi skal bringe værkets rejse videre i vor tid og formidle det med den respekt, der skabes gennem kritisk kvalitetsvurdering af vores tiltag.

Fortællingen om H.C. Andersen handler om et moderne menneske – ikke blot om en harmløs digter, som engang fortalte ufarlige historier for børn. H.C. Andersens livshistorie er båret af hans kreative, følsomme og sammensatte sind. Han var et menneske med en stærk vilje og en livsenergi, som er beundringsværdig.

H.C. Andersen var målrettet og havde let ved at skabe og fastholde netværk, han turde sætte sig selv på spil, at blotte sig med alt, hvad det indebærer: risikoen for kritik og latterliggørelse, men også muligheden for at sparke døre ind, forandre og sætte ting i værk.

H.C. Andersens forfatterskab var og er mønsterbrydende. Det breder sig over tid og sted. Formatet er så stort, at det aldrig slides ved brug; derfor kan vi være i hans univers, og som moderne, søgende mennesker genkende os selv.

Den ny fortælling om H.C. Andersen skal tage udgangspunkt i det åbne og nysgerrige, i fantasien, i mulighederne, på samme vis som Andersen selv var nysgerrig og kreativ. Vi skal turde formidle H.C. Andersen som et moderne ikon og gøre det med kvalitet.